Centralbyggarna förvärvades

Den 1 Juli 2015 förvärvades Centralbyggarna av Sdiptech AB.

Centralbyggarna Sverige AB ägs sedan juli 2015 av Sdiptech AB. Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Läs mer om Sdiptech här!

Centralbyggarna Sverige AB is fully owned by Sdiptech AB since July 2015. Sdiptech is a Swedish technology group focusing on infrastructure that acquires and develops companies with a focus on creating more sustainable, efficient and safe societies.

Read more about Sdiptech AB

Sdiptech AB