Vår Kvalitetspolicy

centralbyggarnas

Kvalitetspolicy

Kvalitetstänkande genomsyrar vår verksamhet. Många av våra uppdragsgivare kräver en kvalitetspolicy som motsvarar deras krav.

Vår målsättning är alltid att i möjligaste mån tillgodose kundens önskemål även här. Vi arbetar ständigt med att ta fram bra produkter och material för att hålla oss ajour med utvecklingen på marknaden.

Centralbyggarna har i dag ett väl fungerande system för kvalitetssäkring med dokumenterad egenkontroll. Vårt systematiska Kvalitetsarbete pågår löpande över året. Vårt kvalitetsarbete ställer höga krav på att vi ständigt arbetar med kvaliteten i allt vi gör. Från start till mål.

Centralbyggarnas kvalitetsarbete grundar sig på Ärlighet – Kompetens – Engagemang. Våra medarbetare ska ha mycket god kunskap inom vårt fackområde samt ha social kompetens som kan möta kundens förväntningar.

  • Vi ska utföra leveranser med ansvar och engagemang som genomsyrar hela företagets kvalitetstänkande.
  • Vi ska arbeta med kundfeedback och erfarenhetsåterföring för att undvika att göra om ett eventuellt misstag. Vi ska vid bedömning av affärspartners beakta aktivt kvalitetsarbete som en merit
  • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla våra anställda i vårt kvalitetsarbete.

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden är en viktig del för att lyckas.

Kvalitet innebär för oss:

  • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.