Vår Arbetsmiljöpolicy

centralbyggarnas

Arbetsmiljöpolicy

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Arbetsmiljö innebär för oss:

  • Nöjda medarbetare.
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.
  • Hälsa och friskvård är ett stående fokus på Centralbyggarna.