Vår Jämställdhetspolicy

centralbyggarnas

Jämställdhetspolicy

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Jämställdhet innebär för oss:

  • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, könsöverskridande identitet,  ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
  • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.